วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“กระทรวงกลาโหม แจงงบปี65 ทุกเหล่าทัพ เฉือนงบฯลดลง กว่า1 หมื่นล้าน”

เพจ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แจง ปี65 ทุกเหล่าทัพ เฉือนงบฯลดลง กว่า1 หมื่นล้าน”
กห.448-ทัพไทย 1,948 -ทบ.6,603-ทร. 1,129 -ทอ.688 ล้านบาท
ชี้ มีงบพัฒนากองทัพ17% เผย จัดซื้อ เฉพาะที่จำเป็น 1/3 ส่วนที่เหลือซ่อมแซม ดำรงสภาพรับ งบฯ เงินเดือน กำลังพล สูง เตรียม ลดกำลังพล อีกกว่า 12,000 นาย ภายในปี 2570 กระทรวงกลาโหมปีนี้ 2.03 แสนล้านบาทนั้น 17% เป็น งบพัฒนากองทัพและ เป็น งบก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ 9% และ งบบุคลากร และการปฏิบัติงานของหน่วย 74%
โดยในส่วนของ งบฯบุคลากร นั้น กระทรวงกลาโหม มีแผนที่จะลดจำนวนกำลังพลลงอีกกว่า 12,000 นาย ภายในปี 2570
ส่วนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นั้น ไม่เกิน 1 ใน3 เฉพาะที่เป็น เทคโนโลยีใหม่ ส่วนที่มีอยู่ก็ใช้การซ่อมปรับปรุง และ การซ่อมเพื่อดำรงสภาพ
โดยงบประมาณของแต่ละเหล่าทัพ ในปี 2564 และ 2565 นั้น มีจำนวนที่ลดลง กว่า 1หมื่นล้านบาท คือ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ลดลง 448 ล้านบาท
กองบัญชาการกองทัพไทย ลดลง 1,948 ล้านบาท
กองทัพบก ลดลง 6,603 ล้านบาท
กองทัพเรือ ลดลง 1,129 ล้านบาท
กองทัพอากาศ ลดลง 688 ล้านบาท
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "งบฯ "กลาโหม" ปรับลดต่อเนื่อง ปี 65 ลดลงกว่า 1 หมื่นล้าน ลดลง 11,249 ล้านบาท ปี 2563 231,745 ล้านบาท ปี 2564 214,530 ล้านบาท ปี 2565 203,281 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงฯ งบประมาณประจำปักระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก 2563 9,948 ล้านบาท 2563 16,616 กองทัพเรือ ล้านบาท ปี 2563 101,711 ล้านบาท กองทัพอากาศ 2564 9,645 ล้านบาท ปี 2563 42,919 ปี 2564 16,528 ล้านบาท ปี 2564 ล้านบาท ปี2563 39,237 2565 9,197 ล้านบาท ปี 2564 ล้านบาท 05,979 ล้านบาท ปี 2564 2565 14,580 ล้านบาท 42,437 ล้านบาท ปี 2565 99,376 ล้านบาท 39,093 ลดลง 448 ล้านบาท ล้านบาท ลดลง 2565 41,307 948, ล้านบาท ล้านบาท 2565 38,404 ล้านบาท ลดลง 6,603 ล้านบาท ลดลง 1,129 ล้านบาท จัดทำโดย์ สำนักงนมเขานกสนักงาปลักระกรวงกลาโหม ลดลง 688 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม"
เพจสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
error: Content is protected !!