วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“บิ๊กแก้ว” นำทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี

“บิ๊กแก้ว” นำทัพไทย
เฉลิมพระเกียรติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3มิถุนายน 2564 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านทัพไทย และ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วม
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล
ทั้ง พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 44 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีไถ่ชีวิต โค นก ปลา และกิจกรรมบริจาคโลหิต
นอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิธี (หญิง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
error: Content is protected !!