วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

สถานทูตสหรัฐฯ เผย แถลงการณ์ ผลการเยือนประเทศไทย ของ “Wendy R. Sherman ” รมช.ต่างประเทศ

สถานทูตสหรัฐฯ
เผย แถลงการณ์
ผลการเยือนประเทศไทย
ของ “Wendy R. Sherman ”
รมช.ต่างประเทศ
เผย ให้ความช่วยเหลือ การรับมือCoViD19
รวมมูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ
แสวงหาความร่วมมือ
ให้ยุติความรุนแรง
และคืนประชาธิปไตยให้แก่ชาวพม่าโดยทันที
.
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเผยแพร่แถลงการณ์ระบุว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา Mrs. Wendy R. Sherman เดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยในวันที่ 1 และ 2 มิถุนายนนี้ เพื่อเข้าร่วมการหารือทางยุทธศาสตร์กับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ และตัวแทนจากองค์การระหว่างประเทศ
รัฐมนตรีช่วยฯ เชอร์แมน ยืนยันความมุ่งมั่นที่สหรัฐฯ มีต่อประชาชนไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ซึ่งรวมไปถึงความช่วยเหลือด้านการรับมือกับโรคดังกล่าวรวมมูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในประเด็นนี้
รัฐมนตรีช่วยฯ เชอร์แมน ยังเน้นย้ำว่า สหรัฐฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และวัฒนธรรมระหว่างชาติของเรา ซึ่งดำเนินมากว่า 2 ศตวรรษ รวมถึงชื่นชมความร่วมมือด้านการสาธารณสุขของเราที่ยาวนานหลายทศวรรษ
การเยือนไทยในครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานภายหลังการหารือยุทธศาสตร์ไทย–สหรัฐฯ และรัฐมนตรีช่วยฯ เชอร์แมน ได้เข้าร่วมการประชุมที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่สหรัฐฯ และไทยได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเอาชนะการระบาดของโรคโควิด-19 การกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง การสร้างเสริมการค้าและการลงทุน ตลอดจนการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่า มิตรภาพระหว่างสหรัฐฯ และไทยมีความสำคัญต่อการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค เช่น วิกฤตการณ์ในพม่า ประเด็นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19
นอกจากนี้ ยังได้หารือกันด้วยความเข้าใจและสร้างสรรค์ถึงคุณค่าของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออก
ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในเวทีระดับภูมิภาค เช่น กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) อาเซียน และหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ
รัฐมนตรีช่วยฯ เชอร์แมน ได้พบปะกับบรรดาตัวแทนจากองค์การระหว่างประเทศและองค์กรนอกภาครัฐ เพื่อหารือถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับผู้พลัดถิ่นจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพม่า
นอกจากนี้ ในทุกการประชุมที่กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีช่วยฯ เชอร์แมน ยังได้ยืนยันถึงข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ให้ยุติความรุนแรงและคืนประชาธิปไตยให้แก่ชาวพม่าโดยทันที เหมือนเช่นที่เรียกร้องในการประชุมต่าง ๆ ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!