วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

“บิ๊กป้อม-บิ๊กป๊อก-บิ๊กช้าง” ประชุม กบฉ. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯชายแดนใต้ อีก3 เดือน 20 มิ.ย.64-19 ก.ย.64

“บิ๊กป้อม-บิ๊กป๊อก-บิ๊กช้าง” ประชุม กบฉ.
ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯชายแดนใต้ อีก3 เดือน
20 มิ.ย.64-19 ก.ย.64
และให้ ปรับลดคุมพื้นที่ใช้พรก.ฉุกเฉิน ที่”อ.กาบัง จ.ยะลา”
.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล
โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และตัวแทนเหล่าทัพ ร่วมประชุม โดยที่แต่ละเหล่าทัพ และกองทัพภาค4 กอ.รมน.ภาค4 ประชุม ผ่านทางระบบ VTC
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำ รอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้วง 20 มี.ค.64-18 พ.ค.64
ภาพรวมสถานการณ์ ดีขึ้น เหตุการณ์การก่อเหตุความรุนแรง มีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติงานของภาครัฐ และให้ความร่วมมือด้วยดี ที่ผ่านมา
จากนั้น กบฉ. ได้พิจารณาเห็นชอบ ตามที่กอ.รมน.ภาค 4 เสนอให้ปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ได้แก่พื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา เป็นไปตามแผนงานปรับลดพื้นที่ฯ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเห็นชอบให้เพิ่มเติมตัวชี้วัด ความพึงพอใจของประชาชน ต่อศก./สังคม ควบคู่ สถิติทางคดี
พร้อมทั้งเห็นชอบให้ขยายเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯในพื้นที่ จชต. ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 20 มิ.ย.64-19 ก.ย.64 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ยกเว้น อ.แม่ลาน,อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี อ.เบตง,อ.กาบัง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก,อ.สุคิริน,อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้เข้มงวดการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
พร้อมขอบคุณ จนท.ฝ่ายความมั่นคง ทุกนายที่ เสียสละ ทุ่มเทการทำงาน ที่ผ่านมา จนสามารถปรับลดพื้นที่ประกาศฉุกเฉินบางส่วน อย่างได้ผล ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล และขอเป็นกำลังใจการปฏิบัติงานของจนท.ให้ ประสบความสำเร็จ มีความปลอดภัยจากภารกิจ และโควิด-19 กันทุกคน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
error: Content is protected !!