วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพภาค 4” ตรวจแนวเขตแดน ไทย-มาเลเซีย ด่านสะเดา สงขลา

01 มิ.ย. 2021
247
“แม่ทัพภาค 4”
ตรวจแนวเขตแดน
ไทย-มาเลเซีย
ด่านสะเดา สงขลา
สั่ง จัดตั้งที่บังคับการทางยุทธวิธี
เพิ่มความเข้มงวด ควบคุมพื้นที่ชายแดน ป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมือง ควบคุมการแพร่ระบาด โควิดฯ
หลัง มาเลเซีย ล็อคดาวน์
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่มอบนโยบายและสั่งการ เพิ่มมาตรการสกัดกั้น และเข้มงวดควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน
หลังประเทศมาเลเซียได้มีการประกาศล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบ 1-14 มิย. เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการควบคุม การลักลอบเข้าเมืองโดยที่กฎหมายตามแนวชายแดนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่บังคับการทางยุทธวิธีหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ภายในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 บ้านด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เพื่อควบคุมกำกับดูแลและบริหารสถานการณ์แนวชายแดนที่มีทั้งกำลัง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ บูรณาการการทำงานร่วมกัน
โดยมียุทโธปกรณ์ เครื่องมือพิเศษ เข้าเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ อุดช่องว่างตลอดแนวชายแดน ทั้งทางบก ทางน้ำ ลาดตระเวณเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน ทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมใช้งานการข่าวเชิงรุก ควบคุมพื้นที่รอบนอก ตลอดจนพื้นที่ตอนในจากกำลังภาคประชาชน
ก่อนลงตรวจพื้นที่แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ยังหลักเขตแดนที่ 23/13 หมู่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมกล่าวว่า “บริเวณหลักเขตแดนที่ 23/13 ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้มีการตรวจจับ ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นจุดที่ล่อแหลม จึงได้เพิ่มเติมกำลัง ยุทโธปกรณ์เครื่องมือเทคนิคพิเศษต่างๆเข้ามาอุดช่องโหว่ เพื่อการทำงานป้องกันชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ จัดตั้งที่ทำการยุทธวิธี กองกำลังเทพสตรี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ขึ้น เช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งที่ทำการยุทธวิธี หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เพื่อควบคุมกำกับดูแลและบริหารสถานการณ์แนวชายแดนที่มีทั้งกำลัง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยเสริมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ อุดช่องว่างในจุดที่มีความล่อแหลม เฝ้าตรวจตามแนวชายแดน ทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะจุดที่เป็นช่องทางธรรมชาติซึ่งเป็นช่องทางการลักลอบผ่านเข้ามาโดยผิดกฎหมาย จุดไหนที่ล่อแหลมจุดไหนที่สุ่มเสี่ยงหรือมีการชำรุด ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ เขาซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องมือพิเศษเป็นที่เรียบร้อย
error: Content is protected !!