วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

เข็คยอดนายพล กองทัพไทย

01 มิ.ย. 2021
3738

หลัง”สมคิด เชื้อคง” ฉะ จำนวนนายพลของกองทัพไทย
โดยเฉพาะ ปีรัฐประหาร มากสุด 1,092 นาย
กลาโหม แจง ตัวเลข นี้ เป็น
ตัวเลข จำนวนนายพล ในโผโยกย้ายทหาร แต่ละปี
ไม่ใช่ ตัวเลขจำนวนนายพล
เพราะการโยกย้าย มีการย้ายทดแทนกัน
บางตำแหน่ง เป็นนายพล อยู่แล้ว
ไม่ได้เพิ่มจำนวน นายพล
เผยกลาโหม มีแผนลดนายพล ที่มีกว่า1พันนาย. โดยลดจำนวน ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงทุกปี ให้เหลือ 50%

.
นายสมคิด เชื้อคง สส.พรรคเพื่อไทย อภิปรายงบประมาณ กลาโหม ที่ส่วนใหญ่เป็นงบฯบุคลากร กำลังพล โจมตีการมี นายพล จำนวนมาก พร้อม ระบุว่า ในปี 2557 ปีรัฐประหาร มีจำนวนมากที่สุด

ทั้งนี้มีรายงานจากกลาโหม ว่า ตัวเลข ที่ นายสมคิด ระบุ นั้น เป็นตัวเลขจำนวนนายทหาร ในบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายทหาร ปลายปี ในแต่ละปี ไม่ใช่ยอดรวม จำนวนนายพล ของ กลาโหม และเหล่าทัพ จะนำมานับเป็นจำนวนนายพล ไม่ได้
.
เช่น การย้ายจาก พลตรี ตำแหน่งนี้ ไปอีกตำแหน่งหนึ่ง หรือ ย้าย สลับตำแหน่งกัน จำนวนนายพล ไม่ได้เพิ่ม จึงไม่อาจนับจากยอด กำลังพลได้

โดยมีรายงานว่า ยอดนายพล ทุกเหล่าทัพ มีประมาณกว่า 1พัน นาย โดยกลาโหม มีแผนการจำนวน การแต่งตั้งนายพล ใหม่ ลดลงทุกปี จำนวน 25% โดยเฉพาะในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะลดลงทุกปี จะเหลือ 50 % ในปี 2572
///

error: Content is protected !!