วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กตู่” ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference

“บิ๊กตู่” ประชุมคณะรัฐมนตรี
ผ่านระบบ Video Conference
ที่ ห้อง PMOC
ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
เช้านี้ จึงยัง ไม่ได้ไปประชุมสภา อภิปรายงบประมาณ2565
error: Content is protected !!