วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

กลาโหม เผย ยอดจับกุม แรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองผิดกม. 10เดือน กว่า 32,000 ราย

กลาโหม เผย ยอดจับกุม
แรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้าเมืองผิดกม.
10เดือน กว่า 32,000 ราย
ชี้เป็น ชาวเมียนมา มากสุด 15,393 –
กัมพูชา 11,011 -ลาว 2,661 -มาเลเซีย 92
เผย มีผู้นำพา ไปส่ง ผู้ประกอบการ
ที่ยัง ต้องการแรงงานราคาถูก
.
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 ทั้งในไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ฝ่ายความมั่นคง สนธิกำลัง กันเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง ทั้งพื้นที่ชายแดน และพื้นที่ชั้นใน
โดย ตั้งแต่ 1 ก.ค.63 – 30 พ.ค.64 สามารถจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ได้ 32,423 ราย และทำลายเครือข่ายผู้นำพา 282 ราย.
พบชาวเมียนมา กัมพูชาเข้าไทยมาก
ผลการจับกุมที่พบมาก เป็นชาวเมียนมา ถึง 15,393 ราย ชาวกัมพูชา 11,011 ราย ลาว 2,661 ราย มาเลเซีย 92 ราย รวม ทั้งคนไทย 1,945 คน
ตั้งแต่ต้นปี 64 สามารถจับกุมได้ถึง 18,649 คน โดยมี เอเย่นต์รับความต้องการจากสถาน ประกอบการ ติดต่อผู้นำพา พาข้าม ชายแดนเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน ส่งต่อไปยังสถานประกอบการทางธุรกิจ ซึ่งยังมี ความต้องการแรงงานราคาถูก โดยไม่ผ่านการคัดกรอง
ทหาร ตำรวจ ตรึงชายแดน. เฝ้าระวังทั้งคนและโรค พื้นที่ชายแดน กองกำลังป้องกัน ชายแดน ทั้ง 8 กองกำลังได้จัดกำลัง 5 กองร้อย เพิ่มเติมในพื้นที่ชายแดนทาง เหนือและทางใต้
โดยจัดเป็นชุดลาด ตระเวนขนาดเล็ก เพิ่มการลาดตระเวน และเฝ้าตรวจ โดยเฉพาะช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ
ร่วมกับ การวางเครื่องกีดขวาง และการใช้เครื่องมือพิเศษ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจ เช่น กล้องตรวจการณ์เวลา กลางคืน และใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV ในพื้นที่ที่ไม่ สามารถวางกำลังหรือเข้าถึง
ร่วมกับการใช้ชุมชนเข้มแข็ง ชายแดนช่วยชี้เบาะแสและแจ้งข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่
นอกจาก นั้น ยังจัดกำลังอีก 3 กองร้อย พร้อมปฏิบัติการ. โดยพื้นที่ที่ เป็นเส้นทางจากชายแดนเข้าสู่ตอนใน ได้สนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองท้องที่ร่วมจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จัด ชุดสายตรวจตามเส้นทางต่างๆ
สำหรับพื้นที่ตอนใน จะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจเป็นหลัก ร่วมกับกำลังทหาร จัดตั้งจุด ตรวจ/จุดสกัดร่วม 1,686 จุด และจัดชุดลาด ตระเวน 1,815 ชุดลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงและ พื้นที่ล่อแหลม ในการกวดขัน สืบสวน สอบสวน จับกุมกลุ่มผู้กระทำผิด ผู้ลักลอบเข้าเมืองและ ผู้นำพา โดยจะดำเนินการทางคดีและ ขบวนการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเด็ดขาด
ทั้งนี้ การดำเนินการกวดขันเฝ้า ระวังชายแดน ยังคงต้องคุมเข้มดำเนินการภาย ใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อคัดกรองควบคุม ไม่ให้มีโรคระบาดสาย พันธุ์ใหม่เข้ามาสร้างปัญหาเพิ่ม
///
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!