วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

Army Delivery ทั่วไทย

31 พ.ค. 2021
195
“บิ๊กบี้” สั่งทุกหน่วยทหาร ดูแลประชาชน
ใช้แนวทาง “บ-ว -ร” พัฒนาชุมชน
และ รถครัวสนามพระราชทาน
กำชับ กำลังทหาร เฝ้าตรวจชายแดนเข้มข้น
โดยเฉพาะ ไทย-มาเลเซีย
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุม สรุปสถานการณ์ประจำวัน
กับหน่วยทหารทั่วประเทศ ที่ กองบัญชาการกองทัพบก
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ผบ.ทบ. เน้นย้ำ ภารกิจในพื้นที่ชายแดนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งกำลังพลได้ทำหน้าที่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับหน่วยอย่างเข้มงวด
โดย สถานการณ์ที่ ชายแดนด้านไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะการที่ประเทศมาเลเซียประกาศมาตรการปิดประเทศเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งกองกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบได้ยกระดับการดูแลพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์รอบประเทศในการดูแลประชาชนและเฝ้าตรวจชายแดน
ทั้งนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ กำชับให้กองทัพภาค 4 ใช้กำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือในการเฝ้าตรวจและสกัดกั้น ป้องปรามและป้องกัน ไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนโดยไม่ผ่านการคัดกรองในห้วงระยะเวลานี้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามแนวทางของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม กองทัพบกได้เข้าไปสนับสนุนหลายภาคส่วนในการคลี่คลายปัญหา โดยเฉพาะการใช้กำลังพลและทรัพยากรทางทหาร
พลเอก ณรงค์พันธ์ ระบุว่าเป็นภารกิจหลักที่หน่วยทหารในทุกพื้นที่ได้ดำเนินการอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกร, มอบสิ่งของให้ประชาชน, รถครัวสนามพระราชทาน
รวมถึงการรณรงค์สร้างการรับรู้ในมาตรการป้องกันโรคและการปฏิบัติตน โดยกองทัพบกจะยังคงดำรงการนำหน้ากากอนามัยไปมอบให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ เพื่อการป้องกันโรค
ส่วนการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเฉพาะเหตุการณ์ใน กทม.และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ที่มีงานก่อสร้างนั้น ให้หน่วยทหารเข้มงวดในการตรวจสอบ คัดกรองตามมาตรการสาธารณสุข
ส่วนในช่วงของการเปิดภาคเรียน กำชับให้หน่วยทหารเข้าช่วยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและช่วยพัฒนาปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ห่างไกล
และโรงเรียนใน “โครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ” ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการพัฒนาและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในชุมชนตามแนวทาง “บ ว ร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน
อาจเป็นรูปภาพของ รถจักรยานยนต์ และถนน
error: Content is protected !!