วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

“บิ๊กช้าง” แจงงบฯ65 กลาโหม

“บิ๊กช้าง” แจงงบฯ65 กลาโหม
ทุกเหล่าทัพ เฉิอนงบฯลดลง กว่า1 หมื่นล้าน
กห.448-ทัพไทย 1,948 -ทบ.6,603-ทร. 1,129 -ทอ.688 ล้านบาท
ชี้ มีงบพัฒนากองทัพ17%
เผย จัดซื้อ เฉพาะที่จำเป็น 1/3 ส่วนที่เหลือซ่อมแซม ดำรงสภาพ
รับ งบฯ เงินเดือน กำลังพล สูง
เตรียม ลดกำลังพล อีกกว่า 12,000 นาย ภายในปี 2570
.
พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ชี้แจงแทน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในการอภิปรายงบประมาณ 2565 ว่า งบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมปีนี้ 2.03 แสนล้านบาทนั้น 17% เป็น งบพัฒนากองทัพ
และ เป็น งบก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ 9% และ งบบุคลากร และการปฏิบัติงานของหน่วย 74%
โดยในส่วนของ งบฯบุคลากร นั้น กระทรวงกลาโหม มีแผนที่จะลดจำนวนกำลังพลลงอีกกว่า 12,000 นาย ภายในปี 2570
ส่วนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นั้น  ไม่เกิน 1 ใน3 เฉพาะที่เป็น เทคโนโลยีใหม่
ส่วนที่มีอยู่ก็ใช้การซ่อมปรับปรุง และ การซ่อมเพื่อดำรงสภาพ
โดยงบประมาณของแต่ละเหล่าทัพ ในปี 2564 และ 2565 นั้น มีจำนวนที่ลดลง กว่า 1หมื่นล้านบาท คือ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ลดลง 448 ล้านบาท
กองบัญชาการกองทัพไทย ลดลง 1,948 ล้านบาท
กองทัพบก ลดลง 6,603 ล้านบาท
กองทัพเรือ ลดลง 1,129 ล้านบาท
กองทัพอากาศ ลดลง 688 ล้านบาท
error: Content is protected !!