วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“แอร์บูล” ตรวจความพร้อมขั้นสุดท้าย ก่อนเปิด “ศูนย์บริการวัคซีน ทอ.”

“แอร์บูล” ตรวจความพร้อมขั้นสุดท้าย
ก่อนเปิด “ศูนย์บริการวัคซีน ทอ.”
ที่ อาคารรณนภากาศ รร.นายเรืออากาศ
1 มิย.นี้
โดยทีมแพทย์พยาบาล รพ.ภูมิพลฯ
คาดฉีดได้วันละ 1,000 คน
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ (ผบ.ศปม.ทอ.) ตรวจความพร้อมขั้นสุดท้าย ของการจัดตั้งสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนของกองทัพอากาศ
ก่อนเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) จัดตั้งศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศขึ้น เพื่อเพิ่มจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน และข้าราชการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
พลอากาศเอก แอร์บูล ได้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ พร้อมตรวจจุดให้บริการต่าง ๆ ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ได้แก่ จุดลงทะเบียนและรับบัตรคิว จุดชั่งน้ำหนักและวัดความดัน จุดคัดกรองและส่งเอกสารยินยอม จุดรอรับการฉีดวัคซีน จุดฉีดวัคซีน จุดสังเกตอาการและลงทะเบียนหมอพร้อม และจุดตรวจสอบและรับใบนัด
ในโอกาสนี้ ข้าราชการที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ เข้ารับการฉีดวัคซีนและทดสอบการปฏิบัติในจุดต่าง ๆ
รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและให้บริการแก่ผู้มาฉีดวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ ศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีความพร้อมในการให้บริการวัคซีนตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถรองรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนได้วันละ 1,000 คน
โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ (DMHTTA) เพื่อให้การบริการวัคซีนเป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็วและปลอดภัย
error: Content is protected !!