วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ผบ.กกล. เทพสตรี” สั่ง วางกำลัง ทหาร-ตชด.-ทหารพราน ปิดตาย ช่องทางธรรมชาติ ตลอด 95 กม.

“ผบ.กกล. เทพสตรี”
สั่ง วางกำลัง ทหาร-ตชด.-ทหารพราน
ปิดตาย ช่องทางธรรมชาติ
ตลอด 95 กม.
ตั้งแต่ อ.สุคิริน อ.แว้ง อ.สุไหงโกลก – อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ห้ามเข้า-ออก ไทย-มาเลเซียเด็ดขาด
พร้อม สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านชายแดนริมแม่น้ำตากใบ- สุไหงโกลก
ให้ “ยกเรือขึ้นฝั่ง ถอดเครื่องยนต์ออก
ห้ามใช้ไป รับใครข้ามแดน
หวั่น นำโควิดฯสายพันธุ์ แอฟริกาใต้ เข้าไทย
รับมือ มาเลเซีย ล็อคดาวน์ประเทศ 1-14 มิย.
.
พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ตรวจเยี่ยม ชุดเฝ้าตรวจชายแดน ตำรวจตระเวณชายแดน และกองร้อยป้องกันชายแดน ที่ 4407-4414 ด้านจังหวัดนราธิวาส ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ อ.สุคิริน อ.แว้ง อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ นราธิวาส
โดยเน้นย้ำการดูแลป้องกันชายแดนไทย-มาเลเซีย รับมือการล็อกดาวน์ประเทศมาเลเซีย สั่งปรับเปลี่ยนยุทธวิธี ประสานการจัดกำลังให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่ยังเป็นช่องว่าง
โดยจัดกำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตชด. ทหารพราน ลาดตระเวนร่วม พร้อมจัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ลาดตระเวนเดินเท้าเลาะชายแดนทั้งทางบก และทางน้ำ สกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบข้ามผ่านช่องทางธรรมชาติโดยเด็ดขาด
พลตรี ศานติ กล่าวว่า การดูแล การซีลชายแดนในขณะนี้เน้นปฏิบัติการเชิงรุก ตามข้อสั่งการของ แม่ทัพภาค 4 ที่ให้บริหารจัดการกำลังร่วม 3 ฝ่าย ทั้ง ทหาร ทหารพราน และ ตชด. เพื่อป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส ในพื้นที่ อ แว้ง อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ ถือ เป็นพื้นที่แนวชายแดนไทย -มาเลเซียที่มีจุดผ่อนปรน และท่าข้ามธรรมชาติ จำนวนมาก ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด – 19 แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านริมลำน้ำ เพื่อยกเรือขึ้นฝั่ง ถอดเครื่องยนต์ ป้องกันการใช้ไปรับ- ส่งคนจากฝั่งมาเลเซียกลับมา
โดยเฉพาะ บริเวณด่านบ้านน้ำตก และใต้สะพานด่านศุลกากรสุไหงโกลก ที่มักพบที่มีการแอบลักลอบมากที่สุด
และวันที่ 1 มิ.ย. นี้ มาเลเซีย จะล็อคดาวน์ทั่วประเทศ ทำให้ทหารมาเลเซียมีความเข้มงวด ในการเข้า-ออก ประเทศมากขึ้น ตอนนี้ทางฝั่งไทยจำเป็นต้องปิดตายช่องทางธรรมชาติ ห้ามเข้า- ออก โดยเด็ดขาด
หากจะเข้ามาต้องมาทางช่องทางที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ถ้าหลุดมาก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกักกันโรค
ทั้งนี้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เดิมก่อนจะมีโควิดระบาด จะมีการข้ามไป-มาเพื่อกรีดยางฝั่งมาเลเซีย แต่ปัจจุบันไม่สามารถไปได้ ต้องประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชน ทั้งผู้นำศาสนา ผู้ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ และให้ทุกคนทำเพื่อส่วนรวม ป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ที่กำลังระบาดอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านกลับเข้ามาได้อีก
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องไม่ประมาท การลาดตระเวนแนวชายแดนต้องบูรณาการกำลังอย่างเต็มที่ อีกทั้งต้องระวังป้องกันตนเองจากโควิด 19 สายพันธุ์ต่างๆที่มีระบาดอยู่ในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้านด้วย
error: Content is protected !!