วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

Airbus 340 ทัพอากาศ เชิญเครื่องมือ-อุปกรณ์การแพทย์ พร้อมสิ่งของพระราชทาน ไปช่วยเหลือชาวเนปาล

Airbus 340
ทัพอากาศ เชิญเครื่องมือ-อุปกรณ์การแพทย์ พร้อมสิ่งของพระราชทาน
ไปช่วยเหลือชาวเนปาล
และ วัดไทยลุมพินี เนปาล
และบินกลับมา แล้ว
ทั้งชุดตรวจแอนติเจน -เครื่องวัดระดับออกซิเจน- ปรอทวัดไข้ดิจิทัล- Body Bag
-เครื่องช่วยหายใจ-ถุงมือยาง -เครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ -หน้ากากอนามัย- ชุดPPE – Leg Cover -หมวกคลุมผม -หน้ากากป้องกันใบหน้า
กองทัพอากาศ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษเชิญเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือชาวเนปาล ที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๑๙ ก (Airbus 340-500) จำนวน 1 เครื่อง ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง เวลา 0857น. ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติตริภูวัน กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ซึ่งล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อยเนื่องจากสภาพอากาศและทัศนวิสัยต่ำที่สนามบินปลายทาง
โดยได้ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของพระราชทานให้กับรมว.สาธารณสุข สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งจะนำไปจัดเก็บไว้ที่คลังของ UN World Food Program
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งของที่นำไปมอบให้ วัดไทยลุมพินี ด้วย โดย ได้ส่งมอบให้แก่ผู้แทนวัดไทยลุมพินี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตริภูวัน กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
โดยเครื่องบิน Airbus 340-500 ได้เดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง ด้วยความปลอดภัย เมื่อเวลา 19.11 น.
สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของพระราชทานไปช่วยชาวเนปาลทั้งหมด ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 1 ล้าน ชิ้น, ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 11,520 ชุด, Leg Cover จำนวน 10,000 คู่, หมวกคลุมผม จำนวน 10,000 ชิ้น, หน้ากากป้องกันใบหน้า 5,000 ชิ้น,
ชุดตรวจแอนติเจน จำนวน 20,000 ชุด, เครื่องวัดระดับออกซิเจนในร่างกายแบบจับปลายนิ้ว จำนวน 600 ตัว, ปรอทวัดไข้ดิจิทัล จำนวน1,500 ชิ้น, Body Bag จำนวน 1,000 ใบ,
เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง จำนวน 30 เครื่อง, ถุงมือยาง จำนวน 30,000 ชิ้น และเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง
นอกจากนี้ยังมีเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ เพื่อนำไปมอบให้วัดไทยลุมพินี ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล อากาศยาน และทรัพยากรต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤต COVID-19 รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ และการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
error: Content is protected !!