วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“บิ๊กโจ๊ก” คืน ฟอร์ม ออกสื่อ หน้าไมค์ เริ่มจาก Police TV

“บิ๊กโจ๊ก” คืน ฟอร์ม
ออกสื่อ
หน้าไมค์
เริ่มจาก Police TV
เผย ไอเดีย”บิ๊กปั๊ด” ผบ.ตร.ยึดประชาชน เป็นหลัก การมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้ ประชาชน เป็นเสมือนตำรวจ
เตรียมทำ โพลล์ ความต้องการประชาชน
ต่อการทำงานของตำรวจ
“บิ๊กโจ๊ก” ที่ปรึกษาสบ.9 ดูงานด้านยุทธศาสตร์ตำรวจ คุมเอง!!
“ People Poll”ผ่าน Google form
.
.
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ. 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งที่รับผิดชอบงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการกำหนด นโยบาย กลยุทธ์ และแผนบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ให้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบ poll ผ่าน Google form เป็น people poll ที่ในแต่ละปี ตำรวจ จะต้องทำแบบประเมินนี้ อยู่แล้วปีละ 1 ครั้ง
แต่เป็นการสำรวจภาพรวม ยังไม่เข้าถึงประชาชน ทำให้ผู้บังคับบัญชาต้องรอผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เป็นปี ไม่สามารถเอามาใช้ได้ทันที
แต่ในปีนี้ จะเป็นการนำเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อประชาชนสแกน WR Code กรอกแบบสำรวจ ความเห็นดังกล่าว ระบบ จะประมวลผลได้ทันที
เป็นการปรับรูปแบบการทำงานของ ตำรวจใหม่ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วย
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นำร่อง 4 เดือนแรก (มิ.ย. – ก.ย. 64) ซึ่งเป็นรูปแบบของการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ที่จะแสดงความคิดเห็นมีหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลจากสายตรวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่ พบปะประชาชน ให้ประชาชนแสกน หรือ จะเป็นกรณีที่ประชาชนมาติดต่อที่สถานี
หรือประชาสัมพันธ์ผ่านเพจดัง เพจสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Police TV) ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านQR Code ก่อนที่จะประเมิน จะเป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปของประชาชน ในพื้นที่สถานีตำรวจที่รับผิดชอบ
จากนั้น จะเข้าสู่รูปแบบคำถามของการประเมินของประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม ความหวาดระแวงด้านต่างๆ แนวทางการแก้เหตุของตำรวจ เช่น มีการใช้เทคโนโลยี กล้อง CCTV การลงไปให้ความรู้ในโครงการต่างๆ การบังคับใช้กฎหมาย การออกตรวจของตำรวจว่าเหมาะสมหรือไม่
รวมทั้งความสะอาดเรียบร้อยของสถานี การพูดจาของตำรวจ จะถูกบันทึก ผลประเมินไว้ทั้งหมด ที่สำคัญที่สุด ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อตำรวจแค่ไหน
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ข้าราชการตำรวจระดับ ตร. รวมถึงผบ.ตร. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real time และจะทำการประชุมประมวลผลทุกเดือน
หากประชาชน มีเรื่องร้องเรียนตำรวจ ก็สามารถกรอกข้อมูลร้องเรียนในแบบสอบถามได้ โดยข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับ
โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ เป็นผู้คิดเรื่อง People Poll และ มอบให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ทำ โครงการ เพื่อ ให้ตอบโจทย์ความต้องการประชาชน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สะดวก รวดเร็ว ประมวลผล REALTIME และไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐสิ้นเปลือง เป็นนวัตนกรรมยุค 4.0 เพิ่อเป็นฐานข้อมูลที่ประชาชนอยากเห็นในงานป้องกันอาชญากรรม เอาไว้กำหนดแผน นโยบายป้องกันอาชญากรรม ด้วย
: Police TV.
error: Content is protected !!