วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

US Naval Academy Go!!

“นักเรียนนายเรือไทย” สำเร็จการศึกษา
จาก นายเรือ Annapolis”
เตรียม กลับสู่ ราชนาวี อีกนาย
นักเรียนนายเรือ ณัฐดรัณ คุรุวิชญา สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือสหรัฐอเมริกา เข้าพิธี ที่ U.S.Naval Academy เมือง Annapolis สหรัฐอเมริกา ที่มี Mrs.Kamala Harris รองประธานาธิบดีสหรัฐฯเป็นประธาน ในพิธี โดยมี ครอบครัว และ นาวาเอก ศรัณย์ วีราสา ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี.ร่วมแสดงความยินดี
ทั้งนึ้ นักเรียนนายเรือ ณัฐดรัณ เป็นนักเรียนต่างชาติ 1 ใน 13 คน ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ จากจำนวน นักเรียนสหรัฐฯ 1,085 คน
โดยเป็น การศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา
Robotics & Control Engineering
นักเรียนนายเรือ ณัฐดรัณ เป็น นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 57 และ นักเรียนนายเรือ รุ่น 114
ปัจจุบันยังมี นักเรียนนายเรือไทย ที่ยังศึกษาอยู่อีก 2 คน คือ นักเรียนนายเรือ ธงบุญ เพ็งแก้ว ชั้นปีที่ 3
และ นักเรียนนายเรือ สุรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ชั้นปีที่ 2
นอกจากนั้นยังมี นักเรียนนายเรือที่ กำลังจะเข้ารับการศึกษา ชั้นปี1 ในปีการศึกษาหน้า คือ นักเรียนนายเรือ ปุญระพี ประกิจ
:กองทัพเรือ
error: Content is protected !!