วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

รวมพลัง ล้างเมืองหาดใหญ่

“แม่ทัพภาค 4” ระดมกำลังทหาร ร่วมเทศบาลนครหาดใหญ่-อบจ.สงขลา-ปภ. ล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เมืองหาดใหญ่
เตรียมเปิดเมือง ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ฟื้นเศรษฐกิจ
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดโครงการ รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี 2564 พร้อมปล่อยขบวนคาราวานล้างเมือง 15 ชุดปฏิบัติการ ภายใต้กิจกรรม “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” ณ ลานจตุรัสนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564 เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ สถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างจิตสำนึก และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองหาดใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเที่ยวในอนาคต
โดยได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐ และเอกชน และ พี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำความสะอาด รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า ยามที่บ้านเมืองประสบกับวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ในฐานะส่วนราชการ ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ประชาชน
ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจในมาตรการของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นเมืองการค้า เมืองเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของจังหวัดสงขลา และภาคใต้ตอนล่าง หากเราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวได้จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ
ทั้งนี้ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์จาก พล.พัฒนา 4 จำนวน 5 ชุดปฎิบัติงาน และ ร.5 จำนวน 1 ชุดปฎิบัติงาน
และ จาก เทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 4 ชุดปฎิบัติงาน, ปภ.12 จำนวน 3 ชุดปฎิบัติงาน, อบจ.สงขลา จำนวน 2 ชุดปฎิบัติงาน
รวม จำนวน 15 ชุดปฎิบัติงาน ใน15 เส้นทางสายหลัก โดยปฎิบัติงานห้วงที่ 1 ตั้งแต่ เสาร์ที่ 29 พ.ค.64 ถึง เสาร์ที่ 5 มิ.ย.64 ห้วงเวลาตั้งแต่ 1500-2100 น.
error: Content is protected !!