วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

ทั้ง โควิดฯ ทั้ง ภัยแล้ง

29 พ.ค. 2021
284
.
ทหารสีน้ำเงิน ดีลิเวอร์รี่ ส่งน้ำให้ชาวอำนาจเตริญ ถึงบ้าน…ช่วงฝนแล้ง แบบนี้ พร้อมแจก ถุงยังชีพ ด้วย
ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.51 อำนาจเจริญ นำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ไป แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค 2 เที่ยว รวม 12,000 ลิตร ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง
พร้อมกับมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มสะอาดที่ผลิตของ นพค.51 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามสั่งการของ ผู้การโจ้ พันเอก วรการ ฮุนตระกูล. ผบ.นพค.51 ตามแนวทางของ ผบ.ทหารสูงสุด และผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการช่วยเหลือประชาชน
error: Content is protected !!