วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ในหลวง-พระบรมราชินี” พระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ไปช่วยเหลือชาวเนปาล ในภาวะวิกฤต COVID-19

ในหลวง-พระบรมราชินี”
พระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์
ไปช่วยเหลือชาวเนปาล ในภาวะวิกฤต COVID-19
ทอ.จัดเที่ยวบินพิเศษ Airbus340
เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปเนปาล พรุ่งนี้
“เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” พระราชทาน ชุดPPE ด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้า ฯ พระราชทานชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) โดยเสด็จด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้เชิญเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาล ที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มอบให้แก่ นายคเณศ ประสาท ธกาล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย
โดยมี พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ นายดุสิต เมนะพันธุ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และนายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมในพิธี ณ โรงเก็บเครื่องบิน ฝูงบิน 601 กองบิน 6
ในการนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน และเตรียมการจัดเที่ยวบินพิเศษโดยจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 ก (Airbus 340-500) เชิญเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของพระราชทานต่าง ๆ โดยมีกำหนดเดินทางในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 0800 น.
ทั้งนี้ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 กว่า 4 แสนคน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ8-9 พัน คน โดยมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 6 พันคน และประสบภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่นวัคซีนต้านเชื้อ COVID-19 เครื่องผลิตออกซิเจน อุปกรณ์ตรวจการติดเชื้อ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศอย่างรุนแรงต่อเนื่อง หลังจากมีผู้ติดเชื้อข้ามพรมแดนมาจากสาธารณรัฐอินเดีย
โดยศูนย์ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อของเนปาลเปิดเผยว่า ขณะนี้ในบ้านกำลังประสบภาวะผู้ป่วย covid 19 โรงพยาบาลและผู้ป่วยกำลังขาดเตียงและออกซิเจน ส่วนรัฐบาลเนปาลและประกาศล็อกดาวน์ในกรุงกาฐมาณฑุและในเมืองใหญ่ รวมถึงระงับเที่ยวบินทั้งภายใน และระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของของเชื้อ COVID-19
นอกจากนี้ยังยืนยันว่าจะเร่งปรับปรุงระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น
error: Content is protected !!