วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ท่าน ที่ปรึกษานายกฯ”

28 พ.ค. 2021
472
เรียก “ท่าน ที่ปรึกษานายกฯ”ได้แล้ว
.
จากที่ นักข่าวสายทำเนียบรัฐบาล เรียกกันติดปากว่า “ผอ.นัท” ทำหน้าที่ดูแล ควบคุม อำนวยความสะดวกสื่อ มายาวนาน….จากนี้ไป เรียก “ท่านที่ปรึกษานายกฯ นัท” ได้แล้ว คำสั่งออกอย่างเป็นทางการ แล้ว….
ช่วง ทำเนียบฯ งดสื่อ ทำข่าว นายกฯ กว่า1 เดือน แถม จนท. ทำเนียบฯ ก็ต้อง work from home…. ที่ปรึกษาฯนัท. ทำหน้าที่แทนนักช่าว ทั้ง ไลฟ์สด บรรยายสด ภารกิจนายกฯ ถามคำถามแทน นักข่าว ส่งข่าว ให้สื่อ ประสานกับนายกฯ สะกิดและ ให้คำแนะนำ นายกฯ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แก่นายกฯ ด้วย เรียกว่า Ten in One เลยทีเดียว
.
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
error: Content is protected !!