วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ฉีดครบ 2 เข็ม แล้ว ไม่ตายรับรองได้

28 พ.ค. 2021
255
ฉีดครบ 2 เข็ม แล้ว
ไม่ตายรับรองได้
“แม่ทัพภาค4” ชวน ฉีดวัคซีน ยัน ขอให้มั่นใจ ผมฉีดมาแล้วครบ 2 เข็ม แล้ว
ไม่ตาย รับรองได้!!
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์
แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ชวน ฉีดวัคซีนเถอะครับ…เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ขอให้มั่นใจในมาตรการ
มั่นใจในการจัดหาวัคซีน
มั่นใจ ในคุณหมอของประเทศไทย
ผมฉีดมาแล้วครบ 2 เข็ม ไม่ตายรับรองได้”
: กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "ฉีดวัคซีน2 ซีน ฉีด วัค ข็ม แล้ว ไม่ ตาย รับรองได้ รับ รอง"
error: Content is protected !!