วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

”พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ”

“ผบ.ทร.”อัญเชิญ”พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ”
พระพุทธรูปหยก ปางมารวิชัย
สร้างจาก เมียนมา
มาประดิษฐานชั่วคราว
ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ
พร้อม ทับทิม 378.21 กะรัต ล้อมเพชร
รอสร้าง พระวิหาร เสร็จ
เผย จำลองแบบ วิหารน้อยวัดพิพัฒน์มงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย ศิลปะล้านนา
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย “พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ” ขึ้นประดิษฐานชั่วคราว ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ บริเวณ หน้ากองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ
โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธี
ทั้งนี้ “พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ” เป็นพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก สูง 8 ฟุต น้ำหนักประมาณ 7 ตัน ที่แกะสลักจากหินหยกสีขาวจากหุบเขาเส้กจี เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
จัดสร้างโดยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา โดย นาวาเอก นายแพทย์ พิทักษ์ พงศ์นนทชัย ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ร่วมกับคณะในการอัญเชิญจากประเทศเมียนมา มายังประเทศไทย เพื่อประดิษฐาน ณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อเป็น พระพุทธปฏิมาประธาน ของโรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้ข้าราชการ กำลังพล และ พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
โดยได้รับ พระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ถวายนามให้ว่า “พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ”
สำหรับการจัดสร้างองค์พระพุทธรูป ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 รวมถึงปัญหาความไม่สงบภายในเมียนมา ทำให้เกิดความล่าช้าในการอัญเชิญ มายังประเทศไทย
โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 องค์พระพุทธรูป ได้อัญเชิญมาถึงเมืองเมวดีเพื่อรอข้ามมายังด่านแม่สอด จังหวัดตาก และสามารถอัญเชิญเข้ามายังประเทศไทยได้สำเร็จในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ทางคณะกรรมการดำเนินการจึงได้จัดให้มีการอัญเชิญขึ้นประดิษฐานเป็นการชั่วคราว บริเวณหน้า อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ
โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดสร้าง พระวิหาร โดยได้จำลองแบบจาก วิหารน้อยวัดพิพัฒน์มงคล อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เป็นศิลปะแบบล้านนา เพื่อประดิษฐาน เป็นการถาวร
ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับมอบ ทับทิม ขนาด 378.21 กะรัต ล้อมเพชร จาก แพทย์หญิง เตือนใจ วงศ์วรเศรษฐ์ ซึ่งมีจิตศรัทธา ที่จะบริจาค เพื่อนำมาประดับเป็นอุณาโลม “พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ” ถวายเป็นพุทธบูชาต่อไป
error: Content is protected !!