วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กป้อม” ประชุม กก. การกีฬาฯ ดัน “มวยไทย สู่ โอลิมปิก” เร่ง วัคซีนให้นักกีฬา

“บิ๊กป้อม”
ประชุม กก. การกีฬาฯ
ดัน “มวยไทย สู่ โอลิมปิก”
เร่ง วัคซีนให้นักกีฬา
ก่อนไป แข่งต่างประเทศ
ดัน ไทย เป็น”ศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา Sport Training Hub ในอาเซียน
“บิ๊กน้อย-บื๊กเฒ่า” ร่วมประชุม
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาฯ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กก.โอลิมปิคฯ และ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกลาโหม เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้มีการพิจารณา เห็นชอบโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร โดยนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ กกท. และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน”กีฬามวยไทย สู่โอลิมปิก”
พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ โดยให้มีการประสานงาน กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนกีฬามวยไทยที่เป็นของคนไทย ให้สามารถสร้างชื่อเสียง สู่เวทีโลก
รวมทั้งเห็นชอบ แนวทางการปรับปรุงองค์กร ซึ่งเป็นผลจากการประเมิน ปี63 อาทิ การพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา (Sport Training Hub) ในอาเซียน และการพัฒนากีฬาอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาได้ อย่างยั่งยืน เป็นต้น
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬามีความสำคัญ ต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งเด็กและเยาวชนควรหันมาเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อห่างไกลยาเสพติดและสามารถพัฒนาก้าวสู่ระดับชาติ หรือเป็นอาชีพได้ อีกทางหนึ่ง
พร้อมทั้งเชิญชวนคนไทย ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการกีฬาของไทย ด้วยการติดตามผลงาน การเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬา ประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ ต่อไป
พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับ กกท.ให้เร่งขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากีฬาให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้ New Normal อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเร่งจัดหาวัคซีนให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ อย่างเพียงพอ ก่อนเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัย จากโควิด-19 เป็นสำคัญ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!