วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

SinoPharm Effects. สะเทือน รัฐบาล-ราชวิทยาลัยฯ

“รัฐบาล” โต้กลับ ตัวแทน “SinoPharm”ไทย
แฉ ตั้งบริษัท อสังหาริมทรัพย์ ไม่เคยนำเข้ายา-เวชภัณฑ์ คุณสมบัติไม่ตรง
จึงไม่พิจารณา
ยัน ไม่จำเป็นต้องเจอ “นายกฯ-รมว.สธ.”
ต้องติดต่อ “องค์การเภสัชกรรม”
หลัง บริษัทตัวแทน ออกมาแฉ เคยพยายามเสนอ วัคซีนSinoPharm 20 ล้านโด้ส ให้ แต่ เข้าไม่ถึง ทั้ง “บิ๊กตู่-อนุทิน”
หลัง “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” จะนำเข้าวัคซีน SinoPharmเอง
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่มีข่าวเรื่องการเสนอขายวัคซีน Sinopharm จำนวน 20 ล้านโดสให้รัฐบาลไทย โดยบริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด นั้น
ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯดังกล่าวไม่สามารถนำเข้ายาเข้ามาในประเทศไทยได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาต อย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และด้วยเหตุที่บริษัทฯดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ายามาในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทฯดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและไม่สามารถยื่นขออนุณาตในการขึ้นทะเบียนกับ อย. อีกเช่นกัน
นอกจากนี้บริษัทฯดังกล่าวไม่เคยมีประวัติการนำเข้ายา หรือขอรับการขึ้นทะเบียนกับ อย. มาก่อนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ วัคซีน Sinopharm ได้มีบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ได้ขอขึ้นทะเบียนกับ อย. ไว้ก่อนแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนอยู่ และอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณา
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกรมธุรกิจการค้า พบว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มิใช่ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์แต่อย่างใด ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงินและแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทฯดังกล่าวต่อไปเพื่อความชัดเจน
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัทฯดังกล่าวไม่เคยติดต่อ เพื่อขอเข้าพบตัวแทนรัฐบาลแต่อย่างใด
อีกทั้งการเจรจาติดต่อเรื่องการนำเข้าวัคซีนสามารถติดต่อผ่านทางองค์การเภสัชกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้โดยตรงในเบื้องต้น โดยไม่มีความจำเป็นต้องพบนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีตามที่อ้างแต่อย่างใด
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!