วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

เหงาๆ นิด !!

แม้ไม่ใช่วันจันทร์ แต่ พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ก็สวมเครื่องแบบข้าราชการการเมือง เพราะ เข้าร่วมประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference ที่ ห้อง PMOC ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ก่อนหน้านั้น ประชุม ก.ตร. ออนไลน์ ไปยัง สตช. ก่อน โดยใช้เวลา ราว30 นาที
อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!