วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“เรือหลวงทองหลาง” ปฏิบัติการส่งน้ำจืด ให้ชาวบ้าน “เกาะนกเภา” สุราษฎร์ฯ

“เรือหลวงทองหลาง”
ปฏิบัติการส่งน้ำจืด
ให้ชาวบ้าน “เกาะนกเภา” สุราษฎร์ฯ
ต่อเนื่อง 6 วัน
หลังขาดน้ำ
.
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาค2/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาค2 สั่งการให้ นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาค2 และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาค2 นำ เรือหลวงทองหลาง ปฏิบัติการส่งน้ำให้กับชาวบ้าน เกาะนกเภา
หลังเกิดปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ หมู่ 11 บ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 43 หลังคาเรือน
ซึ่งในวันที่ 6 ของการเร่งส่งน้ำ เรือหลวงทองหลาง ได้ดำเนินการส่งน้ำต่อเนื่องตามภารกิจจนเสร็จสิ้น จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 เกาะนกเภาโฮมสเตย์ จำนวน 150,000 ลิตร จุดที่ 2 บ้านกลาง จำนวน 50,000 ลิตร จุดที่ 3 ธนาคารปู จำนวน 100,000 ลิตร รวม 300,000 วลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่เกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาจเป็นรูปภาพของ แหล่งน้ำ
error: Content is protected !!