วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ “ป๋าเปรม” ครบ 2 ปี วันอสัญกรรม

“พลเอกสุรยุทธ์” ก้มกราบ “สมเด็จพระสังฆราชฯ” ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ “ป๋าเปรม”
ครบ 2 ปี วันอสัญกรรม
ที่วัดราชบพิธฯ
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในวาระคล้ายวันอสัญกรรมเป็นปีที่ 2 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ที่บรรจุอัฐิของ ป๋า โดยมี เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์
:เลขานุการ สมเด็จพระสังฆราชฯ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!