วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กบี้” ส่ง”บิ๊กเดฟ” ลงชายแดนใต้ แทน จับมือ “แม่ทัพเกรียง” ติวเข้ม ผบ.หน่วย 4 จ.ชายแดนใต้

“บิ๊กบี้” ส่ง”บิ๊กเดฟ”
ลงชายแดนใต้ แทน
จับมือ “แม่ทัพเกรียง”
ติวเข้ม ผบ.หน่วย 4 จ.ชายแดนใต้
แนะ ใช้ความจริง แก้ปัญหา
สู้ข้อมูลบิดเบือน
ชี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รู้ดีที่สุด มีอะไรผิดปกติในหมู่บ้าน ขออย่ากลัว แจ้ง จนท หรือ แม่ทัพ4 แจกเบอร์ไว้แล้ว
“อย่าเอาชีวิตชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ มาเป็นเดิมพัน”
.
พลเอกพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผบ.ทบ. พร้อมด้วย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมหารือ แนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
พร้อมติดตามคดีสำคัญและการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่มักเกิดเหตุบ่อยครั้ง
เช่น ในพื้นที่สายบุรี กะพ้อ ทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี , พื้นที่สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และพื้นที่บันนังสตา จังหวัดยะลา ที่พบว่ามีสติเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมาทั้งเหตุการณ์ และความเสียหายเพิ่มขึ้น
โดยมีกำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่วมประชุมแนวทางแก้ปัญหา ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และหน่วยเฉพาะกิจยะลา จังหวัดยะลา
พลเอกพรศักดิ์ เล่าประสบการณ์จากเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค 4 นำเหล่าทัพแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ่ายทอดแนวคิดต่อการแก้ปัญหา โดยเชื่อว่าหัวใจสำคัญคือความจริงใจ
การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้อาวุธไม่ก่อให้เกิดความสันติสุข การพูดคุย และต้องพูดความจริงเท่านั้นเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
แต่สำหรับกลุ่มที่ทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ การบังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการ
ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน นั่นคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพราะเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดประชาชน และทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี
ซึ่งหากมีสิ่งผิดปกติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นกลุ่มแรกที่รู้ และช่วยเจ้าหน้าที่รัฐทำหน้าที่ดูแลประชาชนให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย
“ขอเพียงอย่ากลัว เพราะหน่วยงานความมั่นคงที่นำโดยแม่ทัพภาค 4 พร้อมเข้ามาดูแลเต็มที่ “อย่าเอาชีวิตชาวบ้านผู้บริสุทธิ์มาเป็นเดิมพัน ขอให้ยึดถือประโยชน์และความสุขของประชาชนเป็นสำคัญ”
เพราะถ้าพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย ความสันติสุขก็จะตามมา ทุกการแก้ปัญหาต้องเดินหน้าไปด้วยกัน
ขอย้ำว่าให้ใช้หลักของความจริงที่ถูกต้องในการดำเนินการเพื่อที่จะได้หักล้างข้อมูลที่เคยถูกบิดเบือน ข่าวลวงหรือข่าวปลอมที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิด
ทั้งนี้ก็จะได้ป้องกันแนวร่วมรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากชุดกิจการพลเรือน ที่ต้องช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลความจริงที่ถูกต้อง หากเกิดเหตุในพื้นที่หน่วยจะต้องดำเนินการเร่งรัดสร้างความเข้าใจ ชี้แจ้งข้อเท็จจริงให้สังคมเกิดความกระจ่างโดยเร็ว
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า การปฏิบัติทั้งชุดจรยุทธและกิจการพลเรือนแบบเชิงรุกมีส่วนสำคัญในการทำลายโครงสร้างของผู้ก่อเหตุรุนแรงและจำกัดเสรีการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างรัดกุม ขอให้หน่วยดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้นำพื้นที่ผู้นำศาสนา เข้าใจในขั้นตอนของกฎการปะทะอย่างเข้มงวด
เรื่องของการควบคุมพื้นที่ถ้าจะให้ได้ผลต้องใช้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนทหาร ตำรวจ และพลเรือน ฝ่ายปกครอง ช่วยกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่
แม่ทัพภาค 4 ยังได้เน้นย้ำเพิ่มเติมให้หน่วยได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนให้เข้าใจหลักการทำงาน และความจริงของการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยสามารถประชาสัมพันธ์เรื่อง เบอร์โทรศัพท์สายตรงของแม่ทัพให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องความผิดของผู้ให้การสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยสามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุ และผู้ให้การสนับสนุนตามมาตรา 189 เพื่อจะลดและตัดการสนับสนุนในพื้นที่ให้ได้
error: Content is protected !!