วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

โปรดเกล้าฯ “พลเอกสุรยุทธ์” บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ “ป๋าเปรม”

โปรดเกล้าฯ “พลเอกสุรยุทธ์”
บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ “ป๋าเปรม”
ในโอกาส ครบ 2 ปี วันอสัญกรรม
ที่วัดราชบพิธฯ
ที่บรรจุอัฐิของ ป๋า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในวาระคล้ายวันอสัญกรรมเป็นปีที่ 2 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โดยมี เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์ และ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ลูกป๋า เป็น ผู้แทนพระองค์
:เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
error: Content is protected !!