วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

แพทย์ทหารพัฒนา พยาบาล-เสนารักษ์ สีน้ำเงิน เตรียมความพร้อม เป็นจุดฉีดวัคซีน ให้ประชาชน

แพทย์ทหารพัฒนา
พยาบาล-เสนารักษ์ สีน้ำเงิน
เตรียมความพร้อม
เป็นจุดฉีดวัคซีน ให้ประชาชน
ในพื้นที่ ทุ่งสีกัน ดอนเมือง
“ผบ.นทพ.” ตรวจเนี๊ยบ! ทุกขั้นตอน
เผย สามารถฉีดได้วันละ 800-1,000 คน
“ผบ.แขก”พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(ผบ.นทพ.) ตรวจการเตรียมความพร้อม ในการสนับสนุน สธ. ในการจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนให้บริการแก่กำลังพลและประชาชนทั่วไป โดยใช้สถานที่ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ธุรการของหน่วย
โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีน Sinovac Biotech จาก สธ. จำนวน 300 โดส เพื่อใช้ทดสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติโดยสั่งการให้ สสน.นทพ. ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีน ที่ อาคารอเนกประสงค์ นทพ. ถนนสรงประภา ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ
โดยเร่งด่วน ทำการทดสอบระบบโดยทำการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อให้กับกำลังพลกลุ่มเสี่ยงของหน่วยที่ออกปฏิบัติงาน จิตอาสา ๙๐๔ และประชาชนจิตอาสา ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับ นทพ.ตามภารกิจที่ได้รับมอบจาก บก.ทท. ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
หากได้รับมอบภารกิจ นทพ. จะสามารถใช้กำลังพลสายแพทย์ของหน่วยและสถานที่อาคารอเนกประสงค์ของหน่วย จัดฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไป ได้วันละ 800-1,000 คน
ผลการทดสอบระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะต้องปฏิบัติงานในการจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนและสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ออกปฏิบัติงาน และจิตอาสาที่ร่วมปฏิบัติงานกับ นทพ.ได้เป็นอย่างดี
error: Content is protected !!