วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

กลาโหมไทย-ญี่ปุ่น

“บิ๊กตู่”นำทีม รมช.กลาโหม-ปลัดกลาโหม
หารือทางไกล กับ “รมว.กห.ญี่ปุ่น”
เตรียมร่างความตกลง การมอบ-โอนยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยี
ห่วงปัญหา ทะเลจีนใต้-คาบสมุทรเกาหลี
ชึ้ มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมายสากล ยึดความมั่นคงทางทะเลที่เสรี และเปิดเผย
ชี้ ข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นต่อเมียนมา
ผลักดันแถลงการณ์อาเซียนแก้ปัญหาในเมียนมา
เผย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก้
COVID-19
เชื่อว่า ไทย จะสามารถควบคุมได้ในอนาคตอันใกล้
ที่ทำเนียบรัฐบาล ….พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม พร้อม พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห.และ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ได้ร่วมหารือกับ นาย KISHI Nobuo รมว.กห.ญี่ปุ่น พร้อม รมช.กห. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่าย ได้ย้ำความสัมพันธ์และการดำรงบทบาทที่ใกล้ชิดกันระหว่างกันทั้งพหุพาคีและทวิภาคี
โดยเฉพาะความร่วมมือทางทหาร ที่มีการแลกเปลี่ยนการฝึก การศึกษากันในระดับต่างๆ
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งข้อเสนอร่างความตกลงระหว่างกัน ด้านการมอบ/โอนยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกัน
และได้หารือถึงความร่วมมือกันถึงปัญหาความมั่นคงของ ภูมิภาค ทั้งแก้ปัญหาในเมียนมา ทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลี และโรคระบาดของ COVID-19
นาย KISHI Nobuo ย้ำข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นต่อเมียนมาและสนับสนุนผลักดันแถลงการณ์อาเซียนในการแก้ปัญหาในเมียนมา โดยพร้อมสนับสนุนทำงานร่วมกับไทยในการแก้ปัญหา
ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นมีความกังวลต่อสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลี ที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมายสากล
โดยญี่ปุ่นแสดงความจำนงต่อการปฏิบัติความมั่นคงทางทะเลที่เสรีและเปิดเผยภายใต้กฎหมายสากล
และยินดีทำงานร่วมกับไทยในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
พร้อมกันนี้ ญี่ปุ่นพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับไทยในการแก้ปัญหา COVID-19 ที่เกิดขึ้นโดยเชื่อว่าไทยสามารถควบคุมได้ในอนาคตอันใกล้
พร้อมกับขอบคุณไทยที่สนับสนุนการฝึกร่วมทางทหารที่ผ่านมา
พล.อ.ประยุทธ์’ ได้แสดงความยินดีกับ นาย KISHI Nobuo ที่เข้ารับตำแหน่ง รมว.กห.และขอบคุณญี่ปุ่นที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกคนไทยเดินทางกลับจากญี่ปุ่นที่ผ่านมา
ไทยยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางทะเล และสนับสนุนการดำรงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของทุกประเทศ เพื่อให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เปิดกว้างมีการพัฒนาที่ยังยืนและไม่มีข้อพิพาทระหว่างกัน
สำหรับสถานการณ์ในเมียนมา ไทยพร้อมสนับสนุนถ้อยแถลงอาเซียนในการเจรจา การปรองดองและกลับคืนสู่สภาวะปกติ ตามเจตจำนงและผลประโยชน์ของประชาชนในเมียนมา และยืนยันดูแลผู้หลบหนีภัยชาวเมียนมาตามหลักมนุษยธรรม
พร้อมขอขอบคุณญี่ปุ่นที่มีบทบาทสร้างสรรค์ในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ผ่านมา
และยืนยันความพร้อมในการเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ที่ญี่ปุ่นสนับสนุน
ทั้งนี้ กห.พร้อมให้ความร่วมมือทำงานกับ กห.ญี่ปุ่น กระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและดำรงบทบาทอย่างเข้มแข็งในการรักษาผลประโยชน์ของภูมิภาคร่วมกัน
error: Content is protected !!