วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“พ่อใหญ่จิ๋ว” ควง ภรรยา นำทีม บริจาคยาสมุนไพรไทย “โดกุดามิ “ ให้กรมราชทัณฑ์

25 พ.ค. 2021
352
“พ่อใหญ่จิ๋ว”
แต่งสูทเนี๊ยบ สวมแมสก์
ควง ภรรยา
นำทีม บริจาคยาสมุนไพรไทย “โดกุดามิ “
ให้กรมราชทัณฑ์
เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยโควิดฯ
.
พลเอกชวลิตยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีและนางอรทัย สรการ ยงใจยุทธ ภรรยา และตัวแทน บริษัท โพรแลค ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกสว) บริจาคยาสมุนไพรไทย “โดกุดามิ “ให้กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้ในการดูแล ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยโควิดฯ
ทั้งนี้ บริษัท โพรแลค ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวลัยรุขเวท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการวิจัยและพัฒนา ต่อเนื่องในการค้นหาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ ในการทำลายเชื้อไวรัส ต่างๆ จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีศักยภาพในการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย ต่อต้านไวรัสและแบคทีเรีย
หลังจากที่เกิดโควิดระบาด แพร่กระจายไปในเรือนจำ หลายแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัณฑสถานหญิง ที่มีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 1500 คน
คุณอากร สนิทใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ อินกรีเดี้ยนท์ จำกัด ประกอบธุรกิจ อยู่ในพื้นที่ภาคใต้หลายธุรกิจ ได้ศึกษาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการต้านไวรัสโควิด19
โดยได้วิจัย พัฒนา พืชสมุนไพรไทย ที่สามารถยั้บยั้งไวรัสเอดส์ และไวรัสโควิด ที่ประจักษ์พยาน ชัดเจน
คุณอากร จึงตัดสินใจจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อบริจาคให้แก่ผู้ติดเชื้อ ที่เข้าไม่ถึงการบำบัดรักษา และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย
แต่เมื่อได้มีโอกาสมาพบกับ ท่านรองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ ได้คุยกันถึงการช่วยเหลือที่ทัณฑสถานหญิง กรุงเทพมหานคร มีผู้ต้องขังทั้งหมดประมาณ 1500 คน หากสามารถทำได้ ในคราวเดียว 1500 คน ก็จะเป็นการหยุดยั้งการระบาดได้ในคราวเดียว จึงตกลงใจและรับปากจะบริจาคทันที
error: Content is protected !!