วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

โควิดฯ เป็นเหตุ ประชุม ครม. ทำเนียบฯเหงา

“บิ๊กตู่” ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference
กับ นายดิสทัต โหตระกิตต์ เลขาฯนายกฯ และทีมฝ่ายเสนาธิการ
ที่ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
“บิ๊กป้อม” ก็ประชุมVTC มาจาก มูลนิธิป่ารอยต่อฯ
error: Content is protected !!