วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ทบ.เตรียมฉีดวัคซีน ให้ “ทหารเกณฑ์”ผลัด1 รายงานตัว กค.นี้

ทบ.เตรียมฉีดวัคซีน
ให้ “ทหารเกณฑ์”ผลัด1
รายงานตัว กค.นี้
สนับสนุน บุคลากรสายแพทย์ ให้สาธารณสุข รพ.สนาม -SQ
สั่งคุมเข้มชายแดน บังคับใช้กฎหมายสูงสุดกับขบวนการขนแรงงานเถื่อน
เผย ทบ.อนุเคราะห์ เผาศพโควิดฯแล้ว 69 ศพ
.
ที่กองบัญชาการกองทัพบก ….พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ประชุมออนไลน์ กับผู้บังคับหน่วยทหารทั่วประเทศ
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ผบ.ทบ.ได้เน้นย้ำให้นำข้อสั่งการและความห่วงใยของ พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี/รมว.กลาโหม โดยเฉพาะการสนับสนุนบุคลากรสายแพทย์ ให้กับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อการรักษาและการป้องกันรวมถึงการบริหารจัดการวัคซีนตามแนวทางของ ศบค.
ทั้งนี้ ในส่วนของกองทัพบกได้สนับสนุนบุคลากรสายแพทย์เป็นจำนวนมากและต่อเนื่องในการเข้าร่วมดูแลประชาชนในสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานกักกันโรคแห่งรัฐและภูมิภาค รวมการบริหารจัดการพื้นที่ระบาดเฉพาะกลุ่ม
ซึ่ง พลเอก ณรงค์พันธ์ ได้ย้ำถึงนโยบายให้หน่วยทหารสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยการร่วมกับทีมสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เพื่อเข้าถึงประชาชนครอบคลุมทั้งพื้นที่ บุคคลและทันต่อห้วงเวลาการรับวัคซีน
ส่วนในเดือน ก.ค. 64 ซึ่งกองทัพบกจะรับรายงานตัวเข้าประจำการของทหารใหม่ หน่วยฝึกได้เตรียมการด้านสถานที่ บุคลากร ตามมาตรฐานการป้องกัน COVID-19 รวมถึงกำลังเตรียมแผนเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันด้วย
สำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ชายแดน พลเอก ณรงค์พันธ์ กำชับให้ กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกดำเนินตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือการนำพาแรงงานต่างด้าว เพราะถือว่าเป็นผู้ที่นำภัยคุกคามร้ายแรงเข้ามาทำร้ายสังคมไทย
โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการใช้กลไก กอ.รมน. จังหวัด ตรวจสอบและสกัดกั้นการโยกย้ายแรงงานข้ามจังหวัดเข้าสู่พื้นที่ตอนในอย่างเต็มศักยภาพ
นอกจากนี้ให้ประสานและร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและตรวจสอบโรคระบาดที่อาจปะปนมากับปศุสัตว์ตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ที่ผ่านมาการทำงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในทุกภูมิภาคมีภารกิจที่หนักและต้องเผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยและเชื้อโรค แต่กำลังพลได้ทุ่มเทในภารกิจและใช้ศักยภาพของหน่วยดำรงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สามารถตรวจพบและจับกุมได้เป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง ทำให้สังคมเข้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามแนวชายแดนได้ตามข้อเท็จจริง
การประชุมในวันนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน“โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” กำชับให้หน่วยทหารเข้าดูแลโรงเรียนในโครงการดังกล่าวซึ่งกำลังจะเปิดเทอม โดยเฉพาะการชำระล้างสิ่งปนเปื้อน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางพระราชทาน
สำหรับการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ COVID-19 ตามรูปแบบต่าง ๆ ที่กองทัพบกได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อเป็นกำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถปรับตนได้ตามสถานการณ์ ภายใต้การเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ด้วยการเริ่มกระจายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนั้น กองทัพบกจะนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก เป็นสื่อกลางช่วยประสานงาน, การช่วยเคลื่อนย้ายและรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ, การฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจาก COVID ซึ่งได้ให้การอนุเคราะห์ไปแล้วถึง 69 ศพ
ทั้งนี้พลเอก ณรงค์พันธ์ ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินการของศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดฯกองทัพบก ออกไปจนกว่าสถานการณ์ในประเทศจะคลี่คลาย
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, กลางแจ้ง และข้อความ
error: Content is protected !!