วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

เพิ่ม 1,000 เตียง “รพ.บุษราคัม”

“ผบ.นทพ.”นำทีมทหารจิตอาสาฯ904
นทพ.-ศตก.-ศรภ.-รร.ช่างฝีมือทหาร-นปอ.
และ ประชาชนจิตอาสาฯ ประกอบเตียง ให้
รพ. สนามบุษราคัม
เปิด Challenger1 เมืองทองธานี
เพิ่มอีก 1000 เตียง
.
“ผบ.แขก”พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) พร้อมด้วย คุณ อลิสา สิริภูบาล แม่บัานจิตอาสาฯ พร้อมกำลังพล จิตอาสาฯนทพ. ร่วมปฏิบัติงานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ ศูนย์รักษาความปลอดภัย(ศรภ.), ศูนย์ต่อต้านการ ก่อการร้ายสากล(ศตก.), สำนักกองบัญชาการกองทัพไทย(สน.บก.บก.ทท.)
,โรงเรียนช่างฝีมือทหาร(รร. ชท.สปท.), หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ(นปอ.), กรมป่าไม้และจิตอาสา 904 รวม 600 คน เข้าดำเนินการประกอบเตียงกระดาษ รองรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน ปัจจุบันมีผู้ป่วยรับการรักษาอยู่ที่ รพ.บุษราคัมรวมประมาณ 600 คน
พลเอก นเรนทร์ กล่าวว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ จิตอาสาฯ เราสามารถเพิ่มเตียง ได้ พร้อมรองรับผู้ป่วย เรามี ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทุกเวลาและทุกสถานการณ์
error: Content is protected !!