วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

“แม่ทัพเกรียง”ใช้วันหยุดออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ฉก.ปัตตานี ย้ำควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย

 

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ 25 วัดหลักเมือง อำเภอมือง และฐานปฏิบัติการวัดละโพ๊ะ  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบปะ พูดคุย สอบถามสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาข้อขัดข้อง   เพื่อให้กำลังพลเกิดความตื่นตัว มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตลอดเวลา พร้อมปฏิบัติการเชิงรุก ควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยอย่างสุงสุด รวมทั้งเน้นย้ำแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ถึงความปลอดภัยประจำฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ด้วยความไม่ประมาท หูตากว้างไกล สามารถคิดวิเคราะห์คาดเดาเหตุการณ์จากสิ่งผิดปกติ และการข่าวที่แม่นยำ เพื่อที่จะระมัดระวังป้องกันตน และเผชิญต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

ในระหว่างการเดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้แวะตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำ ด่านตรวจ covid – 19 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตาน เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการคัดกรองบุคคล และมาตรการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบสิ่งของอุปกรณ์จำเป็นมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ด่าน

นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง​ ทั้งสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนรับบริการฉีดวัคซีน เชื่อมั่น ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส covid – 19

โดยการตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ และจุดตรวจต่าง ๆ เป็นการตรวจเยี่ยมโดยไม่ได้แจ้งส่วนต่าง ๆ ล่วงหน้า เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องที่แท้จริง และเมื่อพบปัญหาจะได้วางแนวทางมอบนโยบายในการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่กำลังพลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อไป

error: Content is protected !!