วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ผบ.พล.ร.5” นำทีม ทหารพล ร.5 ฉีดวัคซีน

“ผบ.พล.ร.5”
นำทีม ทหารพล ร.5
ฉีดวัคซีน
“มั่นใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน
ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ
ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19
เพื่อชาติ และ คนที่เรารัก”
.
พลตรี ศานติ ศกุนตนาค
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
ผบ.กองกำลังเทพสตรี/ผบ.ฉก.สงขลา
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ฉีด เพื่อ ชาติ และ คนที่เรารัก เรารัก"
error: Content is protected !!