วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“รพ.สนาม”โรงเรียนการบิน ทอ. ส่ง ผู้ป่วยโควิดฯ4 คนสุดท้าย กลับบ้าน แล้ว

“รพ.สนาม”โรงเรียนการบิน ทอ.
ส่ง ผู้ป่วยโควิดฯ4 คนสุดท้าย
กลับบ้าน แล้ว
เตรียมปิด ทำความสะอาด
พร้อมรับสถานการณ์ ในอนาคต
.
นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ เสนาธิการโรงเรียนการบิน คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงเรียนการบิน ที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน ร่วมส่งผู้ติดเชื้อฯ ที่ครบกำหนดในการรักษา ชุดสุดท้าย4 คน กลับบ้าน
โรงเรียนการบินรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการรักษา 195 ราย รักษาหายตามกำหนดที่ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน 182 ราย ส่งไปรักษาต่อ ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม 13ราย
ถือได้ว่า โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ฯ ได้ปลอดภัย 100%
หลังจากนี้ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน จะปิดชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ
และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ ในอนาคต
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
error: Content is protected !!