วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพเกรียง” เปิดแผน รปภ.เส้นทางเดินรถไฟ

“แม่ทัพเกรียง” นำ
ผบ.ฉก.ยะลา สงขลา ปัตตานี นราธิวาส
นั่ง รถไฟขบวนพิเศษ
จาก ยะลา
ไปสุดสาย สุไหงโก-ลก
เปิดแผน รปภ.เส้นทางเดินรถไฟ
พร้อมพบปะ แจกแมสก์ ชาวบ้าน
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นำทีม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ยะลา สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส และ ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ ขึ้นขบวนรถไฟ สายกรุงเทพ- สุไหงโก-ลก แถลงแผนรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟสายจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
โดยเริ่มต้นเดินทางจาก สถานีรถไฟยะลา ปลายทางที่ อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส
โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 ที่หาดใหญ่ สอบเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประจำเส้นทางการเดินรถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมขบวน หารือรับนโยบายรักษาความปลอดภัยเส้นทางเดินรถ โดยระหว่างเส้นทางขบวนรถไฟ
เมื่อมาถึงยังสถานีต่าง ๆ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ลงพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารอใช้บริการโดยสารรถไฟ สร้างความเชื่อมั่นใจ อุ่นใจแก่พี่น้องประชาชน
และยังใช้โอกาสนี้สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองทุกสถานที่ ทุกโอกาส เพื่อร่วมกันหยุดการกระจายของเชื้อ
โดยได้มอบ แมสก์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้โดยสารที่มารอใช้บริการรถไฟยังสถานีต่าง ๆ อีกด้วย
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า จะต้องยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเส้นทางขบวนรถไฟ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน
นอกจากการรักษาความปลอดภัยในทุกขบวนที่ผ่านเส้นทางแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงจะต้องรับมือกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ควบคู่กันไปอีกด้วย
ปัจจุบันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลามมีสถานีรถไฟจำนวน 26 สถานี ซึ่งมีความยาวรางรถไฟรวม 197.5 กิโลเมตร
แต่เดิมนั้นมีขบวนเดินรถขึ้นลงกว่า 20 ขบวน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ปัจจุบันจึงตัดเหลือเพียง 10 ขบวนต่อวันเท่านั้น
โดยได้แบ่งความรับผิดชอบให้กับหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัย รับผิดชอบเขตรอยต่อจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ที่มีเส้นทางขบวนรถไฟผ่าน เพื่อให้การเดินรถเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดจากเหตุการณ์ความก่อกวน
error: Content is protected !!