วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ในหลวง” มีรับสั่งว่า “ผมไม่อยากเป็นพระเอก ผมชอบทำงานอยู่เบื้องหลัง คอยช่วยเขาอย่างเงียบๆ ดีกว่า”

21 พ.ค. 2021
391
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
พระวชิรญาณโกศล (คม อภิวโร) วัดป่าธรรมคีรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้เล่าให้คณะศิษย์ฟังว่า เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้คณะสงฆ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ประจำวันพระ ในหลวงทรงนำข้าราชบริพารสวดมนต์ ทรงถวายสังฆทาน
หลังจากทรงส่งพระสงฆ์กลับวัดเรียบร้อยแล้ว ทรงอาราธนาอาตมาภาพ เจริญกัมมัฏฐานเป็นการส่วนพระองค์
หลังจากทรงเจริญกัมมัฏฐานแล้ว
อาตมาภาพ ทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเล่าเรื่องในหลวงทรงปฏิบัติธรรมทุกวันให้คณะศิษย์และพี่น้องทั้งหลายได้ทราบ
ในหลวง รับสั่งว่า
“ก็สุดแต่ท่านอาจารย์ครับ แต่สำหรับผมไม่เป็นไร ผมไม่อยากเป็นพระเอก ผมชอบทำงานอยู่เบื้องหลัง คอยช่วยเขาอย่างเงียบๆ ดีกว่า”
Cr. “พระวชิรญาณโกศล” วัดป่าธรรมคีรี
: เพจ มจ. จุลเจิม ยุคล
error: Content is protected !!