วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“บิ๊กตู่” ตัดไฟ แต่ต้นลม เตือน เปิดค่าย รับ “พลทหาร”รายงานตัว ให้ยึดระเบียบ-หลักสูตรการฝึกทหารใหม่เคร่งครัด

“บิ๊กตู่” ตัดไฟ แต่ต้นลม
เตือน เปิดค่าย รับ “พลทหาร”รายงานตัว
ให้ยึดระเบียบ-หลักสูตรการฝึกทหารใหม่เคร่งครัด
ระมัดระวังอันตราย
-อุบัติเหตุในระหว่างการฝึก
ชี้ ลงโทษทหารทําผิดวินัย
ให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหาร เท่านั้น
และเตรียมกำลังพล พร้อมช่วย สาธารณภัย
.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ไปยังกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ
พันเอก วีรยุทธ์ น้อมศิริ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงว่า ในเรื่องการรับทหารกองประจําการผลัดที่1/2564และการฝึกทหารใหม่ นั้น พล.อ.ประยุทธ์ ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ เตรียมการสําหรับการรับทหารใหม่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
โดยให้คํานึงถึงมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักสูตรการ ฝึกทหารใหม่โดยเคร่งครัด
พร้อมระมัดระวังอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการฝึก รวมทั้งการ ลงโทษทหารที่กระทําผิดวินัย ให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหารเท่านั้น
รวมทั้งสั่งการ เรื่องการบริหารจัดการสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหมว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยน้ําป่าไหลหลากดิน โคลนถล่มและอุทกภัย
จึงสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพ ไทย และเหล่าทัพ จัดเตรียมกําลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ พร้อมรองรับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ โดยให้สามารถสนับสนุนส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเมื่อได้รับการประสาน ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยเน้นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจไม่ เกิดความซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "กระทรวงกลาโหม MINISTRY OF DEFENCE"
error: Content is protected !!