วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพ 4 “ ลงมือ ทำอาหาร รถครัวสนาม แจกชาวสงขลา

“แม่ทัพ 4 “ ลงมือ ทำอาหาร รถครัวสนาม
แจกชาวสงขลา
พร้อม ฟักทอง ที่ช่วยซื้อจากเกษตรกร
และ พืชผัก โครงการทหารพันธุ์ดี พล.พัฒนา4
ช่วยประหยัด ค่ากับข้าว ให้ประชาชน
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โดยได้ร่วมประกอบอาหารปรุงสุก จากรถครัวสนาม ที่จัดโดย กองพลพัฒนาที่ 4 และ วัตถุดิบ สิ่งของอุปกรณ์ ในการนำมาประกอบอาหาร จาก ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิล์ม มาสเตอร์
นอกจากนี้ได้นำผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล มาประกอบอาหาร และแจกจ่ายเป็นวัตถุดิบสด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
โดยมี พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 และส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่ร่วมในครั้งนี้
พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า ในวันนี้เดินทางมาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เน้นย้ำนโยบายการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และมาตรการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่
โดยผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบาย ในการดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุน ทั้งยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ให้พร้อมรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่เกิดขึ้นให้กับทางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
รวมทั้งได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นในหน่วยทหาร เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ
error: Content is protected !!