วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทหารพราน Delivery ผัก “ทหารพันธุ์ดี” แบก ส่งถึงบ้าน ที่ น่าน แน่ะ!!!

ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 (ฉก.ทหารพราน33) ชุด “Army Delivery” “เดินเท้า…เข้าชุมชน” นำพืชผักจาก โครงกาทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” แบกใส่หลัง ไปแจกจ่ายให้ ชาวบ้านห้วยฟอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
เพื่อ ลดภาระค่ากับข้าว ให้กับพี่น้องประชาชน
.
60
error: Content is protected !!