วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

เมนู ฟักทอง ก็ลอยมา !!

17 พ.ค. 2021
456
“แม่ทัพภาค4” ช่วยเกษตรกร อ.เทพา จ.สงขลา ซื้อ ฟักทอง 10ตัน มอบให้หน่วย นำไปแจกจ่ายชาวบ้าน เพื่อใช้ทำอาหาร คาว หวาน ประหยัดค่าใช้จ่าย
สั่ง ทหาร พล.พัฒนา 4 ขนไปให้
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 มอบหมายให้ พล.พัฒนา 4 ไปขน ฟักทอง จำนวน 10 ตัน ที่แม่ทัพ ช่วยรับซื้อจากกลุ่มเกษตรกร ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
โดยสั่งการให้ ทหารกองพลพัฒนา 4 เข้าช่วยขน และนำไปแจกจ่ายให้หน่วยต่างๆนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตรฯ อีกด้วย
โดยส่งให้ พล.ร.5 / ฉก.สงขลา ดำเนินการแจกจ่ายต่อ จำนวน 3 ตัน
พล.ร.15/ฉก.นราธิวาส ดำเนินการแจกจ่ายต่อ จำนวน 3 ตัน
พล.พัฒนา 4 ดำเนินการแจกจ่ายต่อ จำนวน 3 ตัน
และ อีก 1 ตัน เตรียมแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามสั่งการ แม่ทัพภาค4
error: Content is protected !!