วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพภาค4” ฮึ่ม!! จัดการเด็ดขาด ทั้งทางปกครอง ทางวินัย และทางอาญา จนท.รัฐ ข้าราชการ เอี่ยว ขบวนการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าว

“แม่ทัพภาค4”
ฮึ่ม!! จัดการเด็ดขาด
ทั้งทางปกครอง ทางวินัย และทางอาญา
จนท.รัฐ ข้าราชการ เอี่ยว ขบวนการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าว
ตรวจเข้ม แนวชายแดน ทางบก-ทางทะเล
เลียบรั้วชายแดน
เกาะปูยู สตูล
สกัด โควิดฯสายพันธ์อินเดีย อาฟริกาใต้
.
หลังการประชุมมอบนโยบายการสกัดกั้นและป้องกันการปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แล้ว
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เดินทางต่อไปยัง ท่าเทียบเรือเกาะปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การดำเนินงานจากส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนมอบนโยบายและข้อสั่งการ ในการปฏิบัติให้ประสานสอดคล้อง กับสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
พลโทเกรียงไกร พร้อมด้วย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานป้องกันชายแดน ลงพื้นที่ลาดตระเวนสำรวจเส้นทางทางทะเลด้วยเรือตรวจการณ์ สั่งการให้ทุกฝ่ายบูรณาการเฝ้าระวังกลุ่มคนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียและอาฟริกาใต้ในประเทศมาเลเซีย เพิ่มมากขึ้น เกรงว่ากลุ่มแรงงานที่ลักลอบเข้ามาดังกล่าวอาจนำเชื้อเข้ามาระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะทางทะเล
เพราะฉะนั้นจึงต้องประสานความร่วมมือทั้งทหาร ตำรวจน้ำ ร่วมกันใช้เรือเร็ว เรือตรวจการณ์ ลาดตระเวนตามตะเข็บชายแดนทางทะเลอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ นายจ้าง ที่รับแรงงานต่างด้าวให้ทราบถึงบทลงโทษอย่างจริงจัง
และขอให้ชาวบ้านช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบกลุ่มคนต้องสงสัยหรือคนแปลกหน้าในพื้นที่ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
แม่ทัพภาค4 ได้เน้นย้ำต่อ เจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวนั่นก็คือ ให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดทั้งทางปกครอง ทางวินัย และทางอาญา กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พัวพันเกี่ยวข้อง สนับสนุน ส่งเสริม ผู้มีอิทธิพลลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้า – ออก ราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดสตูล มีช่องทางธรรมชาติทางทะเลและทางบกหลายจุด โดยจุดที่น่ากังวล คือที่เกาะปูยู ซึ่งเป็นเกาะแรกที่ติดชายแดน ที่ผ่านมาขบวนการยาเสพติดใช้เกาะนี้เป็นจุดพักยา และเพราะมีภูมิประเทศที่เป็นเกาะ จึงทำให้ขบวนการกระทำสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งขบวนการยาเสพติด และนำพาแรงงานหลบหนีเข้าเมือง ใช้ช่องทางเกาะปูยู ในการลำเลียงลัดเลาะตามลำคลองผ่านป่าชายเลน เข้าสู่ตัวเมืองสตูลได้โดยง่าย
error: Content is protected !!