วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“EOD-ศรชล.ภาค3” เก็บกู้ ถังเชื้อเพลิง กระสวยอวกาศ-จรวด ในทะเลภูเก็ต

“EOD-ศรชล.ภาค3”
เก็บกู้ ถังเชื้อเพลิง กระสวยอวกาศ-จรวด
ในทะเลภูเก็ต
GISDA ตรวจสอบซ้ำ แล้ว
ชี้ ไม่ใช่วัตถุระเบิด ไม่มีสารพิษ
คาด สารไฮดราซีน เชื้อเพลิง ในถัง หมดแล้ว
เตรียมศึกษาวิจัย
ก่อน ตั้งใน”พิพิธภัณฑ์อวกาศ GISTDA”
ให้ประชาชนชม
ชาวประมงพื้นบ้าน ที่ภูเก็ต พบวัตถุต้องสงสัยคล้าย วัตถุระเบิด บริเวณ เกาะแอล จ.ภูเก็ต
ศรชล.ภาค3 ส่ง จนท. EOD, ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ชปพ.), หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะภูเก็ต (นรภ.ทร.), และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย ร่วมกับ หมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค 3 และชาวบ้านที่แจ้งเหตุ
โดยในเบื้องต้น จนท. EOD ได้ตรวจสอบและยืนยันว่า ไม่ใช่วัตถุระเบิด และไม่มีสารพิษ
ต่อมา กรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้ข้อมูลว่า น่าจะเป็นชิ้นส่วนของ กระสวย หรือ จรวดอวกาศ
จึงได้ประสานงานกับสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และ ภูมิสารสนเทศ (GITSDA ) ตรวจสอบภาพถ่ายอีกครั้ง
ผลที่ได้รับตรงกันคือ ทั้ง2 หน่วยงาน ยืนยันว่า เป็นชิ้นส่วนของถังเชื้อเพลิงของ จรวดหรือ กระสวย ที่ใช้ส่งไปยังอวกาศ แล้วจะถูกสลัดทิ้งออกเป็นช่วงในการส่งขึ้น
ซึ่งรายละเอียดทางผู้เชี่ยวชาญของ GISTDA จะตรวจสอบ ต่อไป
หลังจากนั้น ศรชล.ภาค 3 จึงทำหนังสือขอให้ทาง GISTDA ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมวางแผนการเก็บกู้ ร่วมกับ ศรชล.ภาค 3 และ ทรภ.3 ในช่วงระหว่าง16-18 พ.ค.2564 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันนี้
จากการตรวจสอบโดยละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญของ GISTDA และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในเรื่องของ สารไฮดราซีน ที่เป็นเชื้อเพลิงที่บรรจุในถัง น่าจะถูกใช้งานจนหมดแล้ว
ประกอบกับการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบจุดที่พบ สภาพแวดล้อมทางทะเลปกติ มีสัตว์น้ำ ปะการัง หอยเม่น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่ทำให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดังกล่าวนี้ ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตามในการเก็บกู้ฯ จนท.ชุดเก็บกู้ได้ใช้ความระมัดระวังและป้องกันอย่างเต็มที่ ทั้งทีมเก็บกู้และยุทโธปกรณ์ที่ใช้มีความปลอดภัย
ศรชล.ภาค 3 ดำเนินการ ยึดเรื่องความปลอดภัยประชาชน เจ้าหน้าที่ และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่เป็นอันดับแรก
หลังจากตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญโดยละเอียด ศรชล.ภาค 3 จะทำการส่งมอบวัตถุดังกล่าวฯ นี้ให้กับ GISTDA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย นำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศของประเทศไทยในอนาคต
หลังจากนั้น จะนำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์อวกาศของ GISTDA เพื่อให้ประชาชนได้ชมต่อไป
error: Content is protected !!