วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

กลาโหม ขออย่าเทียบ งบฯกลาโหม กับ งบฯ สาธารณสุข ชี้ภารกิจ แตกต่างกัน

กลาโหม ขออย่าเทียบ
งบฯกลาโหม กับ งบฯ สาธารณสุข
ชี้ภารกิจ แตกต่างกัน
เผย กลาโหม ปรับลดงบประมาณลงมาทุกปี
ในยุคโควิดฯ
เผย ปี 2563 ลดลง 18,000 ล้านบาท
ปี 2564 งบฯลดลง กว่า 17,200 ล้านบาท
ต่อเนื่องมาถึง ปี 2565
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม ชี้แจง กรณีพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ได้ให้ข้อสังเกตถึงงบประมาณประจำปี2565 ที่ กลาโหม ได้รับการจัดสรรมากกว่า ก.สาธารณสุข นั้น ว่า กลาโหม พร้อมให้ข้อมูลถึงเหตุผลความจำเป็นตามกระบวนพิจารณาของรัฐสภาที่จะมีขึ้นใน มิ.ย.64
อย่างไรก็ตาม กลาโหม มีภารกิจหลักในการป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องที่ผ่านมา โดยเฉพาะสถานการณ์ของโรคระบาดร้ายแรง ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและเป็นความท้าทายร่วมกันของทุกฝ่ายที่ต้องหันหน้าช่วยเหลือกัน
ซึ่ง กลาโหม โดยทุกเหล่าทัพ ก็ได้ตระหนักถึงภาระงบประมาณของรัฐบาล ที่จำเป็นต้องนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆและเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดย กลาโหม ก็ได้มีส่วนร่วมพิจารณาปรับลดงบประมาณในภาพรวมของทุกเหล่าทัพลงกว่า 18,000 ล้านบาทในปี 63
และในปี 64 กห.ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงกว่าปี 63 จำนวนกว่า 17,200 ล้านบาท ต่อเนื่องมาถึง ปี 65
ทั้งนี้ แต่ละกระทรวงก็มีภารกิจที่แตกต่างกัน และ กห.ขอยืนยันถึงความพร้อมในทุกภารกิจเพื่อประชาชน จึงไม่อยากให้นำงบประมาณของแต่ละกระทรวง ไปเปรียบเทียบกัน
ทั้งนี้ งบฯปี2565 กระทรวงศึกษาธิการ ได้งบฯมากสุด 332,398.6 ล้านบาท
กระทรวงมหาดไทย 316,527 ล้านบาท
กระทรวงการคลัง 273,941.3 ล้านบาท
กระทรวงกลาโหม 203,282 ล้านบาท
กระทรวงคมนาคม 175,858.7 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข 153,940.5 ล้านบาท
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
error: Content is protected !!