วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ผบ.พล.ร.9​ สั่ง​ทหาร​ ร.29 พัน.3​ นำผลผลิตโครงการ”ทหารพันธุ์ดี​”แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนพร้อมหน้ากากอนามัย

ผบ.พล.ร.9​ สั่ง​ทหาร​ ร.29 พัน.3​ นำผลผลิตโครงการ”ทหารพันธุ์ดี​”แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนพร้อมหน้ากากอนามัย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 มีนโยบายให้หน่วยทหารรณรงค์สร้างการรับรู้ในการป้องกันตนเองพร้อมนำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ด้วยความห่วงใยของ กองทัพบก ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนที่อาจได้รับหน้ากากอนามัยหรือจัดหาด้วยตนเองไม่เพียงพอ
ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมการป้องกันตนเองและช่วยลดภาระของประชาชน จึงได้มอบให้หน่วยทหาร นำหน้ากากอนามัย กระจายออกมอบให้ประชาชนตามที่พักอาศัย ร้านค้า แหล่งชุมชน ให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
โดย พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9​ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองพลทหารราบที่ 9 สั่งการให้ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ขุนอาสา 155 เก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรจาก “ โครงการทหารพันธุ์ดี ”พร้อมทั้งแพ็คบรรจุภัณฑ์ รวมถึงหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนทางรถไฟพรมแดน และชุมชนทางรถไฟรางโพธิ์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในมาตรการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D – M – H – T – T – A รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการลงทะเบียน ” หมอพร้อม ” ในการการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ขยายพื้นที่ฉีดวัคซีนระบบ Line Official Account ” หมอพร้อม ” เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ของประเทศ
พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเพิ่ม ” หมอพร้อม ” เป็นเพื่อนในไลน์ เพื่อรับแจ้งเตือนการไปรับวัคซีนโควิดครบทั้ง 2 เข็ม ทั้งนี้ กองทัพบก ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ไปได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย เพราะกองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
error: Content is protected !!