วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“เสธ.หิ”นำทีม ตท. 25 มอบเครื่องทำออกซิเจน ให้กลาโหม ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดฯ

“เสธ.หิ”นำทีม ตท. 25
มอบเครื่องทำออกซิเจน
ให้กลาโหม ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดฯ
ที่ ศูนย์บริหารจัดการ COVID-19 สป.
“รองปลัดฯชู” รุ่นพี่ ตท.20 มารับเอง!
.
พลเอกชูชาติ บัวขาว รองปลัดกลาโหม รับมอบ เครื่องทำออกซิเจน จาก “เสธ.หิ” ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และนายทหาร ตท.รุ่น 25 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ของศูนย์บริหารจัดการ COVID-19 สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
กรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นหน่วยประสานงานความร่วมมือในการรับบริจาค และ ส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ที่เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย
error: Content is protected !!