วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพเกรียง”ตรวจเยี่ยม รพ.สนาม​พล.ร.5

“แม่ทัพเกรียง”ตรวจเยี่ยมรพ.สนาม​พล.ร.5​ มั่นใจการทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ​ ชื่นชมคณะแพทย์​เจ้าหน้าที่ทุกส่วนสามารถพาประชาชนวิกฤตโควิด19

เมื่อวันที่​ 16 พฤษภาคม 2564 พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และพลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เดินทางตรวจเยี่ยมกองบังคับการกองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัด สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 200 เตียง ที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงเข้ารับการรักษาตามมาตรฐานของสาธารณะสุข

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมชมภายในอาคารของโรงพยาบาลสนามที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดี ได้แบ่งโซนระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยไว้อย่างชัดเจน คัดกรองบุคคลเข้าออกจากส่วนรวม ปิดกั้นเส้นทางเคลื่อนย้าย จัดกำลังพลสนับสนุนรักษาความปลอดภัยโดยรอบ เพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ป่วย

ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมายังตึกโกเมน โดยเจ้าของอาคารให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของทางจังหวัด สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 120 คน ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 71 ราย

ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมาเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนสิ่งของจำเป็น เพื่อรองรับภารกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วยสนับสนุนภารกิจในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในทุกมิติ

ทั้งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ ต่าง ๆ ตลอดจนดูแลป้องกันตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และไทย-เมียนมาระดมสรรพกำลังเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนป้องกันการลักลอบแรงงานต่างด้าวที่นำเชื้อโรคสายพันธ์ใหม่เข้ามาในประเทศไทย

ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม นำสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์มาสนับสนุนให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละโรงพยาบาลสนาม ทุกคนมีใจที่พร้อม มีแรงที่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้มีความมุ่งมั่นทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจจนสำเร็จลุล่วง จนกว่าเชื้อจะหมดลง ตลอดจนต้องป้องกันตนเองจากเชื้อโรคเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องประชาชน ตระหนักถึงมาตรการป้องกันที่เคร่งครัดมากกว่าคนอื่น เพราะมันคือหน้าที่ จะต้องทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจ

ว่าเราเองไม่ได้เป็นตัวกระจายของเชื้อ และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ไปด้วยกันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น​ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับภารกิจต่อไป

error: Content is protected !!