วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ไม่ลืม คนริมแม่น้ำ

“ผบ.ทร.”ส่งเรือ แจกจ่าย อาหาร จากครัวสนามและ ถุงบรรเทาทุกข์ แก่ชาวชุมชน ริมคลองบางกอกใหญ่ -คลองมอญ -คลองบางกอกน้อย-คลองสรรพสามิต
3 นายพลเรือ
“เจ้ากรมขนส่งทร.-สวัสดิการทร.-ผบ.กองเรือลำน้ำ” มาเอง
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้จัดรถครัวสนาม และกำลังพลจิตอาสา ประกอบอาหาร แล้วนำไปแจกจ่าย ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆที่มีการแพร่ระบาด ของเชื้อ COVID–19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ
โดย จัดเรือ นำ อาหารและเครื่องบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชน ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งที่ คลองบางกอกใหญ่และคลองมอญ โดยมี พลเรือตรี สาธิต นาคสังข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นผู้แทนในการมอบ
และ บริเวณ คลองบางกอกน้อย โดยมี พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นผู้แทนในการมอบ
และ ชุมชนคลองสรรพสามิต และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีพลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนในการมอบ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!